Działania związane ze szkoleniami dla kadry uniwersyteckiej realizowane w ramach projektu pn.: Co ożywia uniwersytet? Model przywództwa akademickiego w XXI wieku. Znak sprawy: 17/12/2022/W

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje znajdują się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/709633