Specjalista – Asystent Działu Współpracy Międzynarodowej i Partnerstw

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA – ASYSTENT DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PARTNERSTW

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA – ASYSTENT DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PARTNERSTW

 

Nr referencyjny PW/2/12/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • administracyjne wsparcie w procesie inicjacji, planowania, monitorowania i zamykania projektów realizowanych przez Dział;
 • dbanie o administracyjny przepływ pracy w Dziale (zbieranie podpisów, raportowanie delegacji, rozliczanie godzin pracy);
 • udział w działaniach w zakresie opracowywania wniosku o subwencję i rozliczania subwencji Instytutu, w tym w procesie przygotowywania sprawozdania z subwencji – administracyjne wsparcie;
 • prowadzenie baz danych związanych z przygotowywanymi i składanymi przez Instytut wnioskami projektowymi;
 • prowadzenie dokumentacji dla projektów realizowanych w Dziale, zgodnie z wymogami wewnętrznymi i zewnętrznych instytucji finansujących;
 • obsługa umów zawieranych na potrzeby realizacji działań Działu oraz umów projektowych, w tym prowadzenie dokumentacji zgodnej z regulacjami wewnętrznymi, monitorowanie realizacji i rozliczanie ww. umów,
 • współpraca z Działem Księgowości w zakresie rozliczania faktur;
 • współpraca z Działem Finansów w zakresie tworzenia budżetów oraz rozliczania projektów realizowanych przez Instytut,
 • współpraca z Działem Administracji i Organizacji w zakresie obsługi procesu realizacji zakupów i zamówień publicznych prowadzonych na potrzeby realizacji działań COT, w tym przygotowywanie dokumentacji zgodnej z regulacjami wewnętrznymi;
 • współpraca z Działem HR w zakresie dopełniania dokumentacji rekrutacyjnej;
 • współpraca z Działem Zarządzania Projektami i Procesami w zakresie dostarczania bieżących informacji na temat przebiegu projektów;
 • ścisła współpraca z Dyrektorem Centrum w zakresie działań związanych ze wsparciem administracyjnym.
 • wsparcie Dyrektora Centrum w zakresie rozliczania wniosków wyjazdowych
 • wsparcie organizacyjne Dyrektora Centrum w zakresie organizacji spotkań i opracowania notatek ze spotkań,
 • prowadzenie bazy kontaktów z partnerami w projektach.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie we wsparciu projektów lub w działach administracyjnych;
 • język angielski na poziomie min. B2-C1 (stała komunikacja w tym języku);
 • skrupulatność;
 • responsywność;
 • doświadczenie w pracy w grupach międzynarodowych będzie dużym atutem;
 • zdolność do parafrazowania w celu upewnienia się co do aspektu komunikowanego;
 • aktywowanie działań.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru nowych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 6 stycznia 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.