Ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje znajdują się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/708037