Made in Europe

Made in Europe (MiE) to europejskie, współprogramowane partnerstwo publiczno-prywatne, ustanowione przez stowarzyszenie EFFRA – jako podmiot prywatny – oraz Komisję Europejską w ramach Klastra 4 (Digital, Industry and Space) Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont Europa. Partnerstwo jest realizowane przez cały okres PR Horyzont Europa, t.j. w latach 2021-2027. Implementacja partnerstwa jest oparta o jego Strategiczną Agendę Badawczą.


Cel: Bliźniacza transformacja (ekologiczna i cyfrowa) jako kluczowy element osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r.

Skala i złożoność związanych z tym wyzwań – takich jak AI, wykorzystanie przemysłowe danych, transformacja w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz potrzeba elastyczności i reaktywności przemysłu – wymaga odpowiednich zasobów i podejścia do współpracy na poziomie europejskim.


Dlatego też, partnerstwo Made in Europe ma być motorem tych zmian, służyć jako platforma dla krajowych i regionalnych inicjatywy w zakresie technologii wytwarzania, przyczyniając się do stworzenia konkurencyjnego, ekologicznego, cyfrowego, odpornego i zorientowany na człowieka europejskiego przemysłu wytwórczego.


Podsumowując, partnerstwo jest dedykowane działaniom badawczo-innowacyjnym w przemyśle wytwórczym, w którym to Polska ma relatywnie duży potencjał.


Skład: partnerstwo skupia firmy z całego łańcucha wartości produkcji w sektorze przemysłu w UE, począwszy od dostawców technologii produkcyjnych po użytkowników maszyn i sprzętu, jak również środowiska naukowe, organizacje pozarządowe i sektora publicznego reprezentujące wiodące ekosystemy produkcyjne.