O projekcie

Projekt „Badanie ewaluacyjne programu szczepień przeciwko COVID-19. Perspektywa oceny technologii” jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu „Programy dla Instytucji”, Granty Interwencyjne NAWA.

Celem projektu jest ewaluacja dotychczasowych działań związanych z realizacją programu szczepień COVID-19 w Polsce oraz zaproponowanie rekomendacji dla przyszłych projektów tego typu.

 

Ewaluacja była prowadzona na trzech poziomach:
– organizacyjnym (logistyka, łańcuch dostaw, współpraca pomiędzy jednostkami centralnymi i samorządowymi, funkcjonowanie punktów szczepień),
– komunikacyjnym (sposoby komunikacji instytucji związanych z programem szczepień, kampania społeczna),
– społeczny (odbiór programu przez społeczeństwo).

 

Ocena technologii to termin oznaczający teorie i narzędzia, które analizują potencjalne konsekwencje (społeczne, ekonomiczne, prawne, aksjologiczne) innowacji, jak i systematycznie oceniają wdrażane lub już wdrożone innowacje (w tym przypadku szczepionkę COVID-19).

 

Cele badawcze w trzech głównych obszarach zainteresowania projektu są następujące:


ocena zarządzania procesem szczepień ze szczególnym uwzględnieniem procesu logistycznego (dostawy), efektywność zarządzania programem (relacje pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za program szczepień, współpraca instytucji szczebla centralnego z samorządem lokalnym i jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej), efektywność podstaw prawnych programu;


mapowanie aktorów odpowiedzialnych za organizację i realizację programu, uzyskanie wiedzy i perspektyw aktorów zaangażowanych w przygotowanie i realizację programu szczepień; analiza dokumentów;


ocena praktyk komunikacyjnych instytucji zaangażowanych w program szczepień, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania społeczeństwu informacji na temat organizacji i problemów związanych z tym procesem oraz prowadzenia kampanii społecznej zachęcającej do szczepień.

Raport z badań : Sukces czy porażka? Społeczna ewaluacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko CPVID-19

„An Analysis of Factors Shaping Vaccine Attitudes and Behaviours in a Low-Trust Society Based on Structural Equation Modelling—The Case of Poland’s Vaccination Programme against COVID-19”

Prezentacja z Raportu z badań