Klaster „Polskie Technologie Bazaltowe”

Instytuty Łukasiewicza tworzą Klaster Polskich Technologii Bazaltowych

 

Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii (do 31.12.2023 ORGMASZ) i Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych  założyły Klaster Polskie Technologie Bazaltowe. Do współpracy w ramach Klastra dołączyło dotychczas 28 podmiotów. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 3 listopada br. w siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie. Utworzony Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem. 

 

Misją klastra jest zapewnienie wzajemnego wsparcia przedsiębiorcom, jednostkom sfery badawczo-rozwojowej i instytucjom otoczenia biznesu działającym w sektorze bazaltu oraz kompozytów bazaltowych, w kierunku poprawy ich konkurencyjności na rynku rodzimym i międzynarodowym. 

Tworzymy platformę współpracy pomiędzy nauką a biznesem, ponieważ dostrzegamy ogromny potencjał sektora bazaltowego. Liczymy, że dzięki transferowi innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sprofilowanych pod zapotrzebowanie tego sektora, przyczynimy się do wzrostu konkurencyjności oferty naszych parterów, nie tylko na rynku lokalnym, ale także międzynarodowym  – zaznaczył dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ.

Klaster będzie wspierał współpracę w całym łańcuchu dostaw: kopalnie bazaltu, podmioty wytapiające włókna bazaltowe, podmioty wytwarzające pręty, siatki bazaltowe oraz podmioty wytwarzające kompozyty i produkty docelowe z elementami bazaltowymi do różnych zastosowań, podmioty dostarczające urządzenia i linie technologiczne.

Łukasiewicz – INS jest wiodącym instytutem prowadzącym działalność B+R oraz prace wdrożeniowe w obszarze chemii. Od wielu lat sukcesywnie  poszerzamy  portfolio naszej działalności o kierunki należące do tzw. zielonej chemii np. ekstrakcja  nadkrytyczna lub tworzywa biodegradowalne.  Stale poszukujemy nowych trendów oraz możliwości rozwoju czego najlepszym przykładem jest włączenie się do prac nad rozwojem polskich technologii bazaltowych – powiedział prof. Janusz Igras, dyrektor instytutu Łukasiewicz – INS. 

Zdjęcia z uroczystości podpisania listu intencyjnego 3.11.2022