Rolnictwo 4.0 – analiza obszaru

System rolnictwa precyzyjnego, które traktuje się jako symbol trzeciej ery technologicznej w rolnictwie (Rolnictwo 3.0) staje się coraz bardziej popularny w produkcji rolnej, także w Polsce. System ten rozwija się w kierunku jeszcze bardziej zaawansowanych technologii kształtując nową koncepcję określaną mianem Rolnictwa 4.0.

 

Wyróżnikiem nowej koncepcji jest wprowadzenie WYMIANY INFORMACJI, jako podstawowego elementu organizacji produkcji rolnej. Informacja w cyfrowej formie pojawia się na wszystkich etapach produkcji rolnej, we wszystkich typach gospodarstw. Jego podstawową zaletą jest możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych. Analizie podlegają dane z wielu gospodarstw, ale również dane ekonomiczne – np. dane o wzroście popytu na mleko w przetwórniach powodują zwiększenie produkcji).

 

Nowe technologie coraz silniej determinują przewagi konkurencyjne podmiotów, regionów i państw. W rozwoju i adaptacji nowych technologii można upatrywać szans na choćby częściowe pokonanie ograniczeń związanych z dużym rozproszeniem podmiotów sektora rolno-spożywczego, a także możliwość godzenia często sprzecznych celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Rozwój kompetencji, kapitał finansowy oraz infrastruktura szerokopasmowa będą warunkować tempo wdrożeń tych nowych możliwości.

 

Opracowanie: Marta Miedzińska, Dominik Zieliński

Autoryzacja: Justyna Duszyńska