Specjalista ds. finansowych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Rafał Kubiak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

 

Numer referencyjny: DF/3/09/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • współpraca z bankami w zakresie m.in.: otwierania i zamykania rachunków bankowych, dokumentów bankowych, analizy sald na rachunkach;
 • wprowadzanie przelewów do systemu bankowości elektronicznej;
 • weryfikacja i uzgodnienia rozrachunków między bankowymi rachunkami wewnętrznymi;
 • udział w przygotowywaniu przepływów gotówkowych;
 • prowadzenie rejestru faktur;
 • udział w dekretacji dokumentów księgowych;
 • sporządzanie okresowych raportów kontrolnych;
 • współpraca z działem księgowości.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego ze zbliżonym zakresem zadań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, Word);
 • odpowiedzialność;
 • zdolności analityczne i komunikacyjne;
 • dobra organizacja pracy i współpraca w zespole;
 • samodzielność, dostarczanie rozwiązań;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • możliwość rozwoju;
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach;
 • możliwość współpracy z ekspertami z obszaru najnowszych technologii;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych;
 • stabilne zatrudnienie;
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV;
 • list motywacyjny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 28 września 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres mailowy rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.