Wstępne konsultacje rynkowe dla Projektu pn. Budowa siedziby instytutu Łukasiewicz-Orgmasz zintegrowanej z siedzibą Centrum Łukasiewicz przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie.

Informujemy że termin na zgłaszanie uczestnictwa do udziału w przedmiotowych  konsultacjach zostaje ponownie wydłużony  tym razem do 07.10.2022. 

 

Szanowni Państwo

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą
w Warszawie przy ul. Żelaznej 87  w celu realizacji projektu pn. Budowa siedziby instytutu Łukasiewicz-Orgmasz zintegrowanej z siedzibą Centrum Łukasiewicz przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie ogłasza rozpoczęcie wstępnych konsultacji rynkowych.

Całość informacji niezbędnych do wzięcia udziału w konsultacjach znajdują się na stronie:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/658852