Znak sprawy: 04/08/2022/W. Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, terenu zewnętrznego oraz drobnych prac konserwacyjnych w budynku Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej po adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/654472