Specjalista w Dziale Regulacji i Wyzwań Technologicznych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIALE REGULACJI I WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA W DZIALE REGULACJI I WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH

 

 

Nr referencyjny DRiWT/2/08/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • obsługa merytoryczna i organizacyjna oraz koordynacja realizacji bieżących zadań Dyrektora Instytutu i Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych,
 • wspomaganie monitorowania stanu realizacji prac badawczych i rozwojowych,
 • wsparcie Działu Administracji i Organizacji w zakresie obsługi procesu realizacji zakupów i zamówień publicznych oraz działań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w obszarze zadań podlegających Zastępcy Dyrektora ds. badawczych,
 • wsparcie w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z działalności Centrum Oceny Technologii,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby sprawozdawczości z działalności Instytutu oraz potrzeby wewnętrzne,
 • bieżąca obsługa Rady Instytutu,
 • monitorowanie postępów realizacji celów strategicznych Instytutu, w tym ich mierników i wskaźników,
 • udział w projektach jako członek zespołu projektowego,
 • wsparcie w sporządzaniu rocznego sprawozdania w zakresie stopnia realizacji celów Instytutu.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane wykształcenie w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych),
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach publicznych na podobnym stanowisku lub obszarze zadań związanych z koordynowaniem projektów i organizacją pracy,
 • posiadanie praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu: przygotowywania dokumentów strategicznych, procedur, analiz, ekspertyz i dokumentów sprawozdawczych,
 • zdolność do analizy oraz synergii różnych i dużej ilości informacji,
 • bardzo wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej i budowania relacji,
 • wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne,
 • umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskusji,
 • ciekawość i chęć zdobywania nowych kompetencji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 25 sierpnia 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.