Racja stanu Polski

Artykuł autorstwa dr. Piotra Lewandowskiego, który ukazał się w:

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 

i ma za zadanie rozpocząć dyskusję nad problemem polskiej racji stanu w cyberprzestrzeni.

 

Dlatego założeniem pracy jest odniesienie się do dokumentów strategicznych i wypracowanie na ich podstawie warunków brzegowych dla weryfikacji pojęcia racji stanu w cyberprzestrzeni.

 

Praca dostarcza dwa elementy naukowe.

Pierwszym z nich jest pro-pozycja pomiaru na wysokim szczeblu ogólności racji stanu w cyberprzestrzeni przy użyciu narzędzi wywodzących się z realizmu i konstruktywizmu.

Drugi to weryfikacja możliwości aplikacji owego narzędzia w stosunku do dokumentów o znaczeniu strategicznym oraz określenie jakościowej racji stanu na zaproponowanym modelu badawczym.

 

Tekst otwiera metodyczne rozważania nad budowa narzędzi do badania racji stanu Polski w obszarze cyberprzestrzeni.

 

Artykuł wskazuje na sekurytyzację jako główny czynnik rozpatrywania racji stanu w cyberprzestrzeni w Polsce połączony z właściwością działań defensywnych.

Zapraszamy do lektury!