Bliźniacza transformacja

Bliźniacza transformacja to konglomerat dwóch współcześnie kluczowych transformacji – cyfrowej i zielonej, obecnych we wszystkich obszarach gospodarki i społeczeństwa.  Zachodzą w ramach niej dwa główne zjawiska: równoważenie – uzielenianie cyfryzacji oraz wspieranie równoważenia za pomocą cyfryzacji.

Ma ona kluczowe znaczenie szczególnie w tych sektorach gospodarki, w których wzrost powinien odbywać się przy uwzględnieniu idei zrównoważonego rozwoju (m.in. sektor energii, transportu, rolnictwa, motoryzacji, budownictwa). Wynika to z konieczności ograniczania negatywnego oddziaływania gospodarki

i społeczeństwa na środowisko oraz ograniczania ryzyk i negatywnych konsekwencji związanych z intensywnym rozwojem technologicznym.

 

Tematem bliźniaczej transformacji w Łukasiewiczu zajmuje się Justyna Duszyńska – Koordynator Grupy Badawczej Transformacja Cyfrowa. W swojej prezentacji porusza kluczowe aspekty tj. problem surowcowy

w transformacji bliźniaczej, polska nauka a transformacja bliźniacza, polski biznes a transformacja bliźniacza, synergie i konflikty między zieloną i cyfrową transformacją, technologie z obszaru transformacji bliźniaczej

w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji Koordynatora opracowanej przez Joannę Grudowską Młodszego Specjalistę ds. analiz w Łukasiewicz – ORGMASZ

 

Grafika https://nowyswiat24.com.pl/2022/01/01/bruksela-chce-lagodzic-spoleczne-koszty-zielonej-transformacji-czy-to-sie-uda/