Znak sprawy: 13/05/2022/W Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na części.

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej po adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/629513