Starszy specjalista ds. obsługi projektów i raportowania

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I RAPORTOWANIA

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I RAPORTOWANIA

 

Nr referencyjny DWB/14/05/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • udział w procesie inicjacji, planowania, monitorowania i zamykania projektów realizowanych w Instytucie,
 • udział w procesie monitorowania dostępnych źródeł finansowania i tworzeniu odpowiedniej bazy danych,
 • udział w działaniach w zakresie opracowywania wniosku o subwencję i rozliczania subwencji Instytutu, w tym w procesie przygotowywania sprawozdania z subwencji,
 • prowadzenie baz danych związanych z przygotowywanymi i składanymi przez Instytut wnioskami projektowymi,
 • prowadzenie dokumentacji dla projektów realizowanych w Instytucie, zgodnie z wymogami wewnętrznymi i zewnętrznych instytucji finansujących,
 • udział w procesie sporządzania planów, sprawozdań, analiz z działalności Instytutu odnośnie do realizacji projektów oraz z działalności Centrum Oceny Technologii (COT)
 • udział w procesie monitorowania realizacji projektów, w tym wspieranie prac w zakresie rozliczania i raportowania projektów, jak również w rozliczaniu końcowym projektów,
 • udział w procesie zbierania i analizowania oraz archiwizowania doświadczeń projektowych,
 • udział i wsparcie w procesie tworzenia dokumentów zarządczych związanych z procesami realizacji projektów,
 • obsługa umów zawieranych na potrzeby realizacji działań COT oraz umów projektowych, w tym prowadzenie dokumentacji zgodnej z regulacjami wewnętrznymi, monitorowanie realizacji i rozliczanie ww. umów,
 • współpraca z Działem Finansów w zakresie tworzenia budżetów oraz rozliczania projektów realizowanych przez Instytut,
 • współpraca z Działem Administracji i Organizacji w zakresie obsługi procesu realizacji zakupów i zamówień publicznych prowadzonych na potrzeby realizacji działań COT, w tym przygotowywanie dokumentacji zgodnej z regulacjami wewnętrznymi.

 

Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe i minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub w zakresie zadań,
 • swoboda w formułowaniu i redagowaniu wypowiedzi pisemnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2,
 • zdolność do analizy oraz synergii różnych i dużej ilości informacji,
 • bardzo wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej i budowania relacji,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i umiejętność tworzenia dokumentów/ prezentacji przy użyciu jego narzędzi,
 • znajomość narzędzi służących do pracy zdalnej i komunikacji zdalnej,
 • znajomość zasad dotyczących funduszy unijnych, procesów wnioskowania o dotacje ze źródeł publicznych, zasad zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań, jak również doświadczenie w ww. obszarach lub ich części będzie dodatkowym atutem,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoko rozwinięte kompetencje miękkie: komunikatywność, elastyczność, oraz dynamika w działaniu,
 • terminowość i dokładność,
 • entuzjazm i zaangażowanie.

 

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • hybrydowy tryb pracy (praca zdalna/praca w siedzibie),
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 15 czerwca 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.