Młodszy specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

 

Nr referencyjny GBZ/13/05/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: niepełny etat (1/2)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • współtworzenie wkładu do wniosków grantowych, międzynarodowych i krajowych,
 • udział w pracach badawczych realizowanych na potrzeby oceny technologii, w tym: praca nad koncepcją badawczą, narzędziami badawczymi, współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • śledzenie i analiza zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych magatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę i państwo,
 • sporządzanie raportów, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy własnej i pracy zespołu,
 • prezentowanie wyników prowadzonych badań i analiz.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziany minimum rok doświadczenia zawodowego w planowaniu i organizacji badań i/lub analiz) lub wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie średnie branżowe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym - preferowane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, medycyna lub pokrewne,
 • gotowość do zdobycia wiedzy i doświadczenia w obszarze zdrowie,
 • znajomość metodologii jakościowych i ilościowych badań społecznych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji,
 • znajomość języka angielskiego – minimum poziom B2,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów, tj. raportów, materiałów informacyjnych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność organizacji oraz planowania pracy własnej, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność współpracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 

 • CV,
 • list motywacyjny.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 15 czerwca 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres mailowy rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.