Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Raport

Oddaję w Państwa ręce publikację, podsumowującą działania podjęte w ramach projektu „SDGs w Łukasiewiczu”. Pracując w tak wyjątkowej organizacji jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, postawiłam przed sobą zadanie, polegające na choćby zdawkowym określeniu, w jaki sposób Łukasiewicz wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.Zdawkowość w przypadku Łukasiewicza nie istnieje – potwierdza to niniejsza publikacja.Wyjaśnijmy na wszelki wypadek, czym jest Łukasiewicz i czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Łukasiewicz to polska sieć badawcza,skupiająca 26 instytutów badawczych – jest publiczną sieciową instytucją badawczo-rozwojową (B+R). Działa od 2019 roku, skupia ponad 4500 pracowników naukowo-badawczych. Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych – w liczbie 17 – składają się na globalną agendę rozwojową określającą największe wyzwania, z jakimi mierzy się cała ludzkość.Co ma wspólnego Łukasiewicz i Cele Zrównoważonego Rozwoju? Sieć Badawcza Łukasiewicz, na mocy ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz(Dz. U. 2019 poz. 534), jest zobowiązana do prowadzenia badań aplikacyjnych i prac rozwojowych istotnych dla realizacji polityki naukowej, polityki innowacyjnej i gospodarczej określonej w strategiach rozwoju.
 
 
Joanna Grudowska – Ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju
 

Seria wywiadów

Autorka serii SDGs w Łukasiewiczu: