GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ANALIZ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ANALIZ

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Agnieszka Galimska-Selwesiuk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Główny specjalista ds. analiz

 

Nr referencyjny TC/2/04/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • identyfikacja nowych regulacji prawnych stanowiących otoczenie dla kierunków działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz na poziomie europejskim i krajowym,
 • monitorowanie zmian legislacyjnych w obowiązujących aktach prawnych na poziomie europejskim i krajowym,
 • opiniowanie aktów prawnych w ramach konsultacji publicznych na poziomie europejskim i krajowym,
 • przygotowywanie opracowań analitycznych dotyczących kluczowych rozwiązań prawnych na gruncie projektowanych aktów prawnych oraz identyfikowanie potencjału dla Sieci Badawczej Łukasiewicz wynikającego z ich wdrożenia,
 • reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w konferencjach uzgodnieniowych w ramach konsultacji publicznych projektowanych aktów prawnych oraz w komisjach parlamentarnych,
 • udział w wydarzeniach krajowych i zagranicznych związanych ze zmianami prawnymi wynikającymi z procedowanych projektów zmian legislacyjnych,
 • prezentowanie wyników prowadzonych prac analitycznych.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (prawo) i 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale prawnym,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji,
 • znajomość języka angielskiego – minimum poziom B2,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność organizacji oraz planowania pracy własnej, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność współpracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • hybrydowy tryb pracy (praca zdalna/praca w siedzibie),
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV w języku polskim,
 • list motywacyjny.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 11 maja 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.