Główny specjalista ds. finansowania projektów

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. FINANSOWANIA PROJEKTÓW

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Agnieszka Horbaczewska-Juchniewicz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. FINANSOWANIA PROJEKTÓW

 

Nr referencyjny DF/4/04/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • udział w procesach finansowania działalności bieżącej, prac B+R i inwestycji oraz przygotowywanie dokumentacji, porównywanie i weryfikacja danych finansowych na potrzeby tych procesów,
 • udział w procesie monitorowania i rozliczania projektów realizowanych w Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • udział w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej na projekty B+R i inwestycyjne, biznesplanów, analiz rynku,
 • udział w działaniach nastawionych na pozyskiwanie finansowania dla Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • udział w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia do postępowań zakupowych w obszarze projektów,
 • udział w procesie opracowywania kryteriów i założeń w ramach procedur dotyczących finansowania projektów,
 • przygotowywanie zestawień finansowych, weryfikacja prawidłowości danych,
 • udział we współtworzeniu i rozwoju najlepszych praktyk i standardów w zakresie monitorowania i rozliczania projektów,
 • weryfikacja danych i przygotowywanie analiz ekonomicznych, prezentacji związanych z działalnością Łukasiewicza,
 • przygotowywanie wzorów dokumentów i procedur,
 • współpraca z pracownikami Centrum Łukasiewicz i pracownikami instytutów Łukasiewicza.

Oczekiwania:

 • minimum 3-letnie, a pożądane 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku w obszarze pozyskiwania i finansowania projektów,
 • umiejętność opracowywania dokumentacji aplikacyjnej (wnioski o dofinansowanie, studium wykonalności, biznesplany, analizy rynku),
 • znajomość wytycznych POIR, RPO, PFR,
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • znajomość rozporządzenia dotyczącego dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • znajomość rozporządzenia dotyczącego przyznawania środków na działalność bieżącą instytutom Sieci,
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim,
 • list motywacyjny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 27 kwietnia 2022 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres mailowy rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.