Ewaluacja przewag i słabości komunikacji oferty Sieci Badawczej Łukasiewicz na przykładzie eventu “Warsaw Industry Week” 2021

Budowanie atrakcyjności i rozpoznawalności marki jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed każdym przedsiębiorstwem. Trudno odnosić sukcesy, jeśli jest się nieznanym wśród swoich odbiorców. Obecność na targach jest elementem obowiązkowym dla firm, które pragną zaistnieć na rynku. Na zlecenie Centrum Łukasiewicz na przełomie 2021 i 2022 roku opracowaliśmy raport będący wynikiem prac analitycznych wykonanych przez pracowników Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii. Celem projektu jest zidentyfikowanie silnych i słabych stron oferty Instytutów Łukasiewicza pod kątem wizerunkowym oraz porównanie atrakcyjności stanowiska wystawowego Łukasiewicza z innymi wystawcami. Raport opracowano na podstawie studium przypadku targów Warsaw Industry Week 2021, które odbyły się w halach PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie w dniach 8-10.11.2021 r.

fot. Anna Jurczak, Łukasiewicz – IPS