GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny specjalista - Kierownik projektów

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Lidia Stępińska-Ustasiak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista - Kierownik projektów

nr referencyjny DWB/KP/03/2022

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Nadzór merytoryczny nad pracami badawczo-analitycznymi
  w zakresie Programów Łukasiewicza;
 • Koordynacja kluczowych projektów B+R Instytutu;
 • Zarządzanie zespołami projektowymi, w tym m.in: planowanie
  i organizowanie pracy, kontrola realizacji planów, harmonogramów oraz budżetów, dbanie o prawidłowy przepływ komunikacji i informacji;
 • Realizowanie prac koncepcyjnych i koordynacja badań realizowanych na potrzeby oceny technologii, w tym: praca nad koncepcją badawczą, narzędziami badawczymi, współpraca z partnerami wewnętrznymi
  i zewnętrznymi;
 • Śledzenie i analiza zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych megatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych
  i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę
  i państwo;
 • Sporządzanie raportów, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy własnej i pracy zespołu;
 • Prezentowanie wyników prowadzonych badań i analiz;
 • Rozwijanie i utrzymywanie współpracy z Centrum Łukasiewicz;
 • Aktywny udział w bieżących działaniach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym: obsługa wyzwań Łukasiewicza;
 • Prowadzenie procesów zakupowych związanych z realizacją projektów.
 • Wdrażanie narzędzi wspierających zarządzanie portfelem projektów oraz raportowanie.
 • Zaangażowanie w procesy poprawy metodyki realizacji projektów.
 • Wdrażanie dobrych praktyk zarządzania projektami w instytucie.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe (warunek konieczny) – preferowane kierunki: zarządzanie.
 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu złożonymi projektami jako kierownik projektu.
 • Atutem będzie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu złożonymi projektami finansowanymi ze środków unijnych.
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w firmie z sektora doradztwa biznesowego.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach publicznych.
 • Praktycznej znajomości tradycyjnych i zwinnych metodyk zarządzania projektami.
 • Doskonałej znajomości MS Excel.
 • Wysoki poziom umiejętności analitycznych oraz procesowego spojrzenia na zadania.
 • Orientacja na cele.
 • Znajomości narzędzi projektowych.
 • Wysoki poziom zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.
 • Nastawienie na współpracę i ciągłe doskonalenie.
 • Umiejętność pracy w zmieniającym się środowisku.
 • Umiejętność pisania syntetycznych tekstów.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (C1).

 

Oferujemy :

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej.
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego.
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii.
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników.
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy.
 • Opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim.
 • List motywacyjny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 13 kwietnia 2022 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl