Przeprowadzenie badania jakościowego techniką IDI (indywidualne wywiady pogłębione)

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na „Przeprowadzenie badania jakościowego techniką IDI (indywidualne wywiady pogłębione)”

Poniżej dokumenty postępowania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunków

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Wyjaśnienia 8.02

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 10.02

Informacja o wyborze oferty