GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

nr referencyjny DAO/5/01/2022/AB

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Planowanie i nadzorowanie całokształtu zamówień publicznych w Ł- ORGMASZ;
 • Organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielanie zamówień publicznych we wszystkich trybach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem;
 • Organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznym regulaminem zamówień do 130 000 zł netto zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem;
 • Prowadzenie pełnej obsługi procesu przetargowego, w tym m.in.: weryfikacja dokumentacji przetargowej pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, przygotowywanie we współpracy z Zespołami i Działami w Ł- ORGMASZ specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych, udział w komisjach przetargowych, prowadzenie i nadzorowanie obiegu dokumentacji przetargowej publikacji ogłoszeń;
 • Tworzenie i aktualizacja wewnętrznych procedur Ł-ORGMASZ zgodnych z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych;
 • Dokonywanie weryfikacji dokumentów złożonych przez zespoły wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem formalnym;
 • Sporządzanie i aktualizacja planów udzielania zamówień publicznych oraz pełnej sprawozdawczości;
 • Koordynowanie procesu przygotowywane projektów umów.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: prawo, administracja;
 • Mile widziane studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych;
 • Minimum 3-letnie praktyczne doświadczenie związane prowadzeniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego;
 • Doskonała znajomość przepisów obowiązujących w obszarze zamówień publicznych;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 365 oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min B2;
 • Wysoko rozwinięte kompetencje miękkie: komunikatywność, elastyczność, oraz dynamika w działaniu;
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznie zmieniających się warunkach;
 • Motywacja do nauki i otwartość na nowe doświadczenia, nastawienie na cel;

 

Oferujemy:

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • Opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 20 lutego 2022 poprzez przycisk

APLIKUJ

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl