Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych oraz usług mycia i odkurzania pojazdów i innych usług dla wybranych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Link do strony postępowania:

https://iel.ezamawiajacy.pl/pn/iel/demand/notice/public/48881/details