Monitorowanie komercjalizacji Grupy Badawczej Inteligentna i Czysta Mobilność

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na "Monitorowanie komercjalizacji Grupy Badawczej Inteligentna i Czysta Mobilność"

Poniżej dokumenty postępowania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wykaz współpracy z korporacjami branżowymi

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia warunków umowy