SPECJALISTA DS. PROWADZENIA SEKRETARIATU

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PROWADZENIA SEKRETARIATU

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Kinga Sobiech

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. prowadzenia sekretariatu

nr referencyjny DAO/PS/12/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Bieżąca obsługa sekretariatu instytutu;
 • Obsługa kancelaryjna, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, prowadzenie rejestru korespondencji;
 • Współpraca przy wdrażaniu programu EZD;
 • Organizacja kalendarza spotkań Dyrektora i zastępców dyrektora;
 • Współpraca i zespołami w układaniu kalendarza ważniejszych działań związanych z planowaniem i realizacją projektów oraz wydarzeń zewnętrznych;
 • Uczestnictwo w wybranych spotkaniach roboczych i syntetyczne ich dokumentowanie;
 • Gromadzenie i dystrybucja ważniejszych informacji wewnątrz Instytutu, utrzymywanie kontaktów zewnętrznych, redagowanie pism wychodzących;
 • Gromadzenie materiałów potrzebnych w pracy Dyrektora i Zastępców Dyrektora;
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Dyrektora i informowanie pracowników o wejściu w życie nowych zarządzeń i decyzji;
 • Prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu;
 • Współpraca z sekretarzem Rady Instytutu przy organizacji posiedzeń i prac Rady.
 • Wykonywanie innych czynności niż ww. zleconych przez Pracodawcę.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Min. roczne doświadczenia zawodowe na podobnym stanowisku;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych lub samorządowych;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2;

 

Oferujemy:

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy,
 • Opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 10 stycznia 2022 poprzez przycisk

APLIKUJ

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl