Ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej po adresem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/543713