LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:


Lider obszaru - Kierownik Grupy Badawczej COT Zrównoważona Gospodarka i Energia

nr referencyjny COT/KGBE/10/2021


Rodzaj umowy:
 umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Zarządzanie ofertą Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
 • Integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z potencjałem Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i potrzebami rynku;
 • Projektowanie i prowadzenie badań i analiz w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
 • Nadzór merytoryczny nad pracami badawczo-analitycznymi w zakresie Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
 • Udział w pracach koncepcyjnych i koordynacji badań realizowanych na potrzeby oceny technologii, w tym: praca nad koncepcją badawczą, narzędziami badawczymi, współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • Śledzenie i analiza zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych megatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę i państwo;
 • Sporządzanie raportów, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy własnej i pracy zespołu;
 • Prezentowanie wyników prowadzonych badań i analiz.

Oczekiwania

 • Stopień doktora nauk społecznych i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie wyższe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo- rozwojowym, w tym wymagany udział w realizacji projektów badawczych;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (np. na stanowisku kierownika projektu, kierownika komórki);
 • Doświadczenie zawodowe i/lub naukowe w obszarze zagadnień związanych ze zrównoważoną gospodarką i energią;
 • Bardzo dobra znajomość metodologii jakościowych i ilościowych badań społecznych;
 • Dobra znajomość programów do analizy danych ilościowych i/lub jakościowych;
 • Wysokie umiejętności analityczne;
 • Umiejętność myślenia strategicznego;
 • Znajomość języka angielskiego min. poziom B2/C1;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra organizację pracy własnej, wysoko rozwinięta komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność realizowania wielu zadań i projektów jednocześnie.

Dodatkowe atuty

 • Kwalifikacje związane z obszarem zrównoważonej gospodarki i energii;
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań foresightowych.

Oferujemy 

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim;
 • List motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 29.10.2021 poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl