Przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania za lata 2021-2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na „Przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania za lata 2021-2022"

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunku z pkt 4.6)

KP_1035_2021-10-27_Sieć Badawcza Łukasiewicz_Dot. wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego_DF.3133.20.2021