GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA - KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista - Koordynator Grupy Badawczej Zdrowie

nr referencyjny KGBZ/COT/09/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to zespół ekspertów, będących najważniejszym wsparciem i zapleczem Projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w czterech kierunkach wskazanych przez Radę Łukasiewicza: ZDROWIE, INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA oraz TRANSFORMACJA CYFROWA. Kierunki te wywodzą się z obszarów określonych jako wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Grupy Badawcze Łukasiewicza, jak każdy zespół, potrzebują swojego Koordynatora.
W związku z tym, poszukujemy ambitnych osób, które mają ugruntowane doświadczenie i sukcesy badawcze w jednym z czterech Kierunków Działalności Łukasiewicza, prowadziły samodzielne projekty oraz chciałyby rozwinąć skrzydła poprzez dalszy swój rozwój zawodowy w zupełnie nowej roli związanej z zarządzaniem portfelem projektów w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza, zarządzanie zespołem w ramach grupy badawczej Instytutu oraz tworzyć nowe standardy jakości współpracy
i komunikacji pomiędzy Grupą Badawczą Łukasiewicza a biznesem.

 

Na czym będzie polegała Twoja rola?

Twoją odpowiedzialnością na stanowisku Koordynatora Grupy Badawczej Łukasiewicza Zdrowie będzie:

 • reprezentowanie Grup Badawczych Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • definiowanie i wdrażanie planów działalności, w tym w ramach zwiększenia liczby generowanych Wyzwań i potencjału odpowiedzi na Wyzwania Łukasiewicza oraz zwiększenia liczby projektów inicjowanych w ramach Wyzwań Łukasiewicza;
 • integracja ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikacja perspektywicznych kierunków badawczych i definiowanie agendy badawczej w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • wsparcie w definiowaniu i koordynacja prac Grupy Badawczej Łukasiewicza w ramach Programów Łukasiewicza;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i organizacjami badawczymi będącymi partnerami strategicznymi Łukasiewicza w zakresie m.in. inicjowania wspólnych projektów badawczych;
 • koordynacja uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżąca współpraca z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Lidera Grup Badawczych Łukasiewicza;
 • wsparcie merytoryczne zespołu sprzedażowego w Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii.

 

Poszukujemy osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe, preferowane w stopniu doktora nauk technicznych;
 • posiadają 5-letnie doświadczenia zawodowe w sektorze badawczo-rozwojowym oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem projektowym lub zespołem badawczym;
 • posiadają ugruntowaną wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze Zdrowie;
 • posiadają znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • cechuje bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • posiadają wiedzę na temat krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych i prac rozwojowych;
 • potrafią analitycznie i strategicznie myśleć;
 • potrafią realizować wiele zadań i projektów jednocześnie;
 • lubią pracę w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • są nastawione na realizację celów;
 • nie boją się wyzwań i chcą tworzyć nową jakość zarządzania wiedzą na poziomie Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znają biegle język angielski (poziom C1/C2).

 

Jak będziemy współpracować?
Proponujemy Tobie:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej, gdzie będziesz miał samodzielne stanowisko pracy oraz możliwość tworzenia standardów współpracy w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • pracę pełną wyzwań i satysfakcji w tworzeniu nowej jakości koordynowania Grupy Badawczej z poziomu Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • możliwość poznania i współpracy z zagranicznymi i krajowymi ekspertami z obszaru najnowszych technologii;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele.

 

Oczywiście oferujemy także:

 • wdrożenie do pracy w instytucie i na stanowisku Koordynatora Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku koordynatora z uwzględnieniem konkretnej grupy badawczej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 28.09.2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl