GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROCESÓW ZARZĄDZANIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROCESÓW ZARZĄDZANIA

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Katarzyna Wielguszewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. wsparcia procesów zarządzania
nr referencyjny  FO/WPZ/07/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Monitorowanie postępów realizacji celów strategicznych Instytutu, w tym ich mierników i wskaźników;
 • Sporządzanie cyklicznych analiz i raportów oraz rocznego sprawozdania w zakresie stopnia realizacji celów Instytutu;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie budowy repozytorium danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania operacyjnego i strategicznego oraz procesu budżetowania w Instytucie;
 • Koordynowanie bieżących działań związanych z planowaniem zarządczym oraz sprawozdawczością związanych z działalnością Instytutu;
 • Wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań i narzędzi workflow;
 • Koordynowanie i uczestniczenie w projektach mapowania i optymalizacji procesów we współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi;
 • Prowadzenie bieżących działań związanych ze standaryzacją i doskonaleniem procesów w Instytucie;
 • Przeprowadzanie bieżących analiz efektywności, jakości i bezpieczeństwa procesów;
 • Tworzenie i utrzymanie dokumentacji związanej z procesami, w tym w szczególności: polityk, regulaminów, procedur i instrukcji oraz dbanie o ich spójność i bieżącą aktualizację;
 • Monitorowanie terminowości i jakości działań związanych z prowadzeniem sprawozdawczości z działalności Instytutu na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Koordynowanie procesu przygotowywania, zatwierdzania i obwieszczania wewnętrznych aktów normatywnych;
 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów, procedur i procesów z zakresu swojego obszaru

 

Oczekiwania:

 •  Wykształcenie wyższe, preferowane preferowane w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych;
 • 5 letnie doświadczenie zawodowe / preferowane pow. 5 lat / zdobyte w instytucjach publicznych na podobnym stanowisku lub obszarze zadań związanych z zarządzaniem projektami, w tym również zarzadzania zespołami projektowymi;
 • Atutem będzie posiadanie doświadczenia zawodowego zdobytego na stanowiskach kierowniczych;
 • Posiadanie praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu:
  • sprawozdawczości zarządczej,
  • przygotowywania dokumentów strategicznych, procedur, analiz, ekspertyz i dokumentów sprawozdawczych,
  • zarządzania projektami,
  • mapowania i optymalizacji procesów zarządczych;
 • Zdolność do analizy oraz synergii różnych i dużej ilości informacji;
 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej i budowania relacji;
 • Wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne;
 • Umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskursu;
 • Ciekawość i chęć zdobywania nowych kompetencji;
 • Angielski na poziomie min. C1;

 

Oferujemy :

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • List motywacyjny m.in zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia  16.08.2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl