Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie przy ul Żelaznej 87

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - zmiana 16.07

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Wyjaśnienia 16.07

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.07.2021

Informacja o wyborze oferty