Świadczenie serwisu informatycznego i realizacji usług IT w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - zmiana 16.07

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy

Wyjaśnienia 16.07

Informacja o unieważnieniu postępowania