LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU - KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Małgorzata Ozimska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:


Lider obszaru - kierownik Działu Komunikacji

nr referencyjny DK/06/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Kształtowanie strategii informacyjno-promocyjnej Instytutu;
 • Nadzór nad kreowaniem zewnętrznego wizerunek Instytutu i budowanie rozpoznawalności marki;
 • Nadzór nad wdrażaniem zasad identyfikacji wizualnej;
 • Nadzór nad realizacją działań w zakresie komunikacji wewnętrznej we współpracy z Działem HR;
 • Zapewnienie komunikacji z kluczowymi instytucjami i partnerami Instytutu oraz utrzymywanie relacji z nimi;
 • Nadzór nad przygotowywaniem materiałów i opracowań pod kątem ich komunikatywności, a przede wszystkim dostosowania języka przekazu do potrzeb odbiorców;
 • Nadzór nad zapewnieniem przejrzystego i spójnego przekazu na stronach internetowych Instytutu;
 • Nadzór nad przygotowywaniem materiałów marketingowych i komunikacyjnych;
 • Zapewnienie optymalnego projektowania i prowadzenia komunikacji w kanałach Social Media;
 • Nadzór nad organizowaniem strony BIP i administrowanie nią;
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie produkcji materiałów promocyjnych;
 • Nadzór nad projektami graficznymi materiałów promocyjnych i PR;
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych i raportów;
 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur z zakresu swojego obszaru;
 • Zarządzanie Działem komunikacji;

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe preferowane kierunki: dziennikarstwo, komunikacja, marketing, socjologia;
 • Minimum 5-letnie praktyczne doświadczenie na podobnym stanowisku w zakresie komunikacji korporacyjnej, PR lub dziennikarstwie, w tym 2 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem;
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Doświadczenie w zarządzaniu serwisami internetowymi;
 • Atutem będzie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach publicznych;
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji;
 • Umiejętność redagowania i tworzenia tekstów;
 • Umiejętność zarządzania projektami;
 • Kreatywność i lekkie pióro;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;

Oferujemy

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 16.07.2021 poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl