LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU - KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Lider obszaru - Kierownik Grupy Badawczej COT Inteligentna i Czysta Mobilność

Nr ref. COT/KGBIM/06/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Na czym będzie polegała Twoja rola?

Będziesz odpowiedzialny/a za zarządzanie całym obszarem tematycznym kierunku Inteligentna i Czysta Mobilność. Będziesz miał/a możliwość organizowania badań (w Instytucie) i jednocześnie współkształtowania strategicznych obszarów badań dla całej Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza funkcjonujące w ramach Sieci Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to zespół ekspertów, będących najważniejszym wsparciem i zapleczem Projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze działają w czterech kierunkach wskazanych przez Radę Łukasiewicza: ZDROWIE, INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA oraz TRANSFORMACJA CYFROWA. Kierunki te wywodzą się z obszarów określonych jako wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Czym są Grupy badawcze Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii?

Struktura organizacyjna Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii jest odzwierciedleniem kierunków rozwoju Łukasiewicza. Oznacza to, że każda z Grup Badawczych Łukasiewicza ma swój odpowiednik w Grupie badawczej Instytutu. W ramach każdej z grup Centrum Oceny Technologii prowadzi prace związane z badaniem zapotrzebowania rynkowego oraz potencjału Sieci w ramach Programów Łukasiewicza, współpracuje z zespołem sprzedażowym oraz realizuje własne projekty (wewnętrzne i zewnętrzne).

W ramach Twoich obowiązków będziesz realizował/a następujące zadania:

1.Zarządzanie zespołem badawczym grupy badawczej w ramach struktury Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii:

 • organizacja i planowanie prac zespołu badawczego;
 • nadzór nad definiowaniem nowych Programów Łukasiewicza;
 • wsparcie w analizach dotyczących strategicznych kierunków rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • nadzór nad realizowanymi projektami badawczymi;
 • identyfikowanie nowych potencjalnych projektów badawczych;
 • współpraca z ekspertami branżowymi, pozyskiwanie osób do realizacji projektów;

2.Organizacja prac Grupy Badawczej w ramach struktury Sieci Łukasiewicz:

 • reprezentowanie Grupy Badawczej Łukasiewicz wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • definiowanie i wdrażanie planów działalności, w tym planowanie liczby generowanych Wyzwań Łukasiewicza oraz zwiększania liczby projektów inicjowanych w ramach Wyzwań Łukasiewicza;
 • integracja ludzi i wiedzy w obszarze działalności Grupy Badawczej Łukasiewicza wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza;
 • identyfikacja perspektywicznych kierunków badawczych i definiowanie agendy badawczej w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;

Ponadto:

 • wsparcie merytoryczne zespołu sprzedażowego w Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii;
 • koordynacja uczestnictwa członków Grupy Badawczej Łukasiewicza w zewnętrznych zespołach eksperckich i doradczych oraz stowarzyszeniach branżowych itp.;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i organizacjami badawczymi będącymi partnerami strategicznymi Łukasiewicza w zakresie m.in. inicjowania wspólnych projektów badawczych;
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby działalności Łukasiewicza, w tym w szczególności informacji, zestawień, dokumentów, wykazów, raportów z zakresu portfela projektów badawczych;
 • bieżąca współpraca z Departamentem Badań i Innowacji Centrum Łukasiewicz w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

 Poszukujemy osób, które:

 • posiadają wykształcenie wyższe, preferowane w stopniu doktora nauk technicznych
 • posiadają 5-letnie doświadczenia zawodowe w sektorze badawczo-rozwojowym oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • posiadają ugruntowaną wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze Inteligentna i czysta mobilność;
 • posiadają znajomość ustaw o Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • cechuje bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • posiadają wiedzę na temat krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych i prac rozwojowych;
 • potrafią analitycznie i strategicznie myśleć;
 • potrafią realizować wiele zadań i projektów jednocześnie;
 • lubią pracę w warunkach szybko zmieniających się priorytetów;
 • są nastawione na realizację celów;
 • nie boją się wyzwań i chcą tworzyć nową jakość zarządzania wiedzą na poziomie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znają biegle język angielski (poziom C1/C2)

 Jak będziemy współpracować?

Proponujemy Tobie:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej, gdzie będziesz miał samodzielne stanowisko pracy oraz możliwość tworzenia standardów współpracy w ramach Grupy Badawczej Łukasiewicza;
 • pracę pełną wyzwań i satysfakcji w tworzeniu nowej jakości koordynowania Grupy Badawczej z poziomu Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • możliwość poznania zagranicznych i krajowych ekspertów z obszaru najnowszych technologii i współpracy z nimi;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele;

Oczywiście oferujemy także:

 • wdrożenie do pracy w instytucie i na stanowisku koordynatora grupy badawczej;
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • listu motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji, zawodowe cele rozwojowe oraz motywację do pracy na stanowisku koordynatora z uwzględnieniem konkretnej grupy badawczej;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 14 lipca 2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk:

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .