GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi

Nr referencyjny GS/DRPS/06/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 3
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za wsparcie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz (Centrum Łukasiewicz oraz Instytutów badawczych) w procesie komercjalizacji wiedzy i technologii poprzez budowanie długotrwałych relacji i świadomości w biznesie w zakresie tworzenia możliwości wspólnego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w 3 obszarach, tj.:

 • Transformacji Cyfrowej,
 • Inteligentna i Czysta Mobilność,
 • Zdrowie.

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Realizacja zadań ofertowych w kanałach B2Ł, Ł2B, P+U oraz w Programach Łukasiewicza.
 • Konsultowanie strategii Centrum Łukasiewicz i Centrum Oceny Technologii w zakresie potrzeb
 • i potencjału rynkowego w obszarach działania Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Rozwijanie sieci kontaktów między Siecią Badawczą Łukasiewicz i biznesu oraz utrzymywanie relacji
 • w celu wymiany informacji uwzględniających bieżące zapotrzebowanie na innowacyjne / technologiczne rozwiązania ze strony biznesu.
 • Budowanie świadomości i zaufania biznesu do świata nauki (sprawczości, celowości, dynamiki działania) oraz umożliwianie identyfikowania potencjału do współpracy.
 • Identyfikacja i ustalanie priorytetów potrzeb biznesu oraz budowanie dedykowanej oferty dla biznesu.
 • Ocenianie potencjału komercyjnego badań/ zasobów na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od Instytutów, koordynatorów Grup Badawczych Łukasiewicza.
 • Utrzymywanie stałego kontaktu ze z koordynatorami Grup Badawczych Łukasiewicza w celu budowania oferty komercjalizacji.
 • Budowanie relacji i współpracy z osobami oraz zespołami odpowiedzialnymi za komercjalizację
 • w Instytutach oraz wspieranie ich w poszerzaniu wiedzy w zakresie funkcjonowania i potrzeb biznesu.
 • Antycypowanie trendów technologicznych, rynkowych i kapitałowych.
 • Monitorowanie jakości obsługi klienta i współpraca z koordynatorami Grup Badawczych Łukasiewicza
 • w tworzeniu i realizacji działań naprawczych.
 • Współudział w budowaniu strategii sprzedaży.
 • Budowanie oferty na podstawie informacji dostępnej w Instytucie.
 • Korzystanie z zasobów wiedzy Sieci Badawczej Łukasiewicz i współpraca przy formułowaniu strategii sprzedaży.
 • Zarządzanie potencjałem klientów do komercjalizacji oraz ustalanie priorytetów.
 • Egzekucja i rozliczenie sprzedaży.
 • Uczestnictwo i asysta przy closingu.
 • Uczestnictwo i współpraca z Centrum Łukasiewicza przy targach i konferencjach.

Wymagania:

 •  Wykształcenie wyższe;
 • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w danej branży - pożądane obszary: obsługa prawna, dystrybucja, sprzedaż, marketing;
 • Ugruntowane doświadczenie sprzedażowe z wykorzystaniem w różnych kanałów sprzedaży;
 • Posiadanie praktycznej wiedzy z branży biznesu w ramach z jednego z obszaru Transformacja Cyfrowa, Inteligentna i Czysta Mobilność, Zdrowie;
 • Posiadanie dużego kapitału relacyjnego w branży(ach) w odniesieniu do obszaru Transformacja Cyfrowa,  i Czysta Mobilność, Zdrowie lub/i potencjału szybkiego budowania takiego kapitału;
 • Znajomość przepisów i regulacji w obsługiwanych branżach;
 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji osobistych;
 • Silne nastawienie na realizację celów i wyniki sprzedaży;
 • Wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne;
 • Umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskursu;
 • Zainteresowanie i doskonała wiedza technologiczna na poziomie ogólnym
 • Ciekawość i chęć zdobywania nowych kompetencji;
 • Umiejętność przeprowadzania wywiadów, szukania rzeczywistych potrzeb u klienta oraz kreowania optymalnych rozwiązań dla Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Zdolność do analizy oraz synergii różnych i dużej ilości aspektów;
 • Duża dyspozycyjność i mobilność;
 • mile widziana znajomość angielskiego na poziomie C1/C2;

 

Oferujemy :

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • List motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30.06.2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl .