LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ TRANSFORMACJA CYFROWA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Lider obszaru - Kierownik Grupy Badawczej Transformacja Cyfrowa

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrana kandydatka: Justyna Duszyńska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.