STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA PROJEKTÓW I DOTACJI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA PROJEKTÓW I DOTACJI

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Katarzyna Wrotek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. pozyskiwania projektów i dotacji

nr referencyjny PPD/04/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

 • poszukiwanie, analiza oraz bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania z funduszy unijnych, programów i grantów krajowych, regionalnych i innych źródeł zewnętrznego finansowania dla projektów planowanych i realizowanych przez instytut;
 • wyszukiwanie możliwości finansowania projektów badawczo – rozwojowych w obszarach nowych technologii oraz innowacji z programów unijnych i innych;
 • doskonała znajomość warunków i zasad udziału w konkursach i programach operacyjnych;
 • koordynowanie procesu pozyskania funduszy unijnych w Instytucie w tym m.in.: tworzenie harmonogramu prac, niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosków;
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Funduszy Europejskich oraz pozostałych krajowych źródeł finansowania (wnioski o dofinansowanie);
 • monitorowanie informacji o nowych naborach wniosków w ramach dostępnych projektów;
 • monitorowanie zmian w wytycznych i innych regulacjach, dotyczących pisania i procedowania wniosków o dofinansowani;
 • stała współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za przygotowywanie i składanie dokumentacji aplikacyjnych oraz wniosków, zgodnie z wytycznymi programów i instytucji przyznających dofinansowanie;
 • współpraca z instytucjami przyznającymi i rozliczającymi dotacje unijne oraz projekty R&D (m.in. KE, FNP, NCBR, NCN);
 • tworzenie, wprowadzanie i aktualizacja procedur;
 • weryfikacja poprawności dokumentów oraz ich archiwizację;
 • upowszechnianie wśród pracowników informacji o istniejących programach i procedurach.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 3 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań i przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych);
 • znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów, projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 • praktyczna umiejętność zdobywania podstawowych informacji o dofinansowaniu ze środków krajowych i europejskich, w tym zwłaszcza w nadchodzącej perspektywie unijnej;
 • znajomość zasad oraz procedur pozyskiwania dofinansowania i/lub realizacji projektów unijnych oraz R&D;
 • biegła znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
 • praktyczna znajomość generatorów wniosków o dofinansowanie między innymi takich jak SOWA, MEWA, Vitkac, SL2014;
 • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • swoboda w formułowaniu i redagowaniu wypowiedzi pisemnych;
 • biegła znajomość języka angielskiego, w tym języka formalnego.

Oferujemy

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi;
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • pracę w trybie hybrydowym (biuro / praca zdalna);
 • możliwość zakupu pakietu opieki medycznej i grupowego ubezpieczenia na życie w preferencyjnej cenie;
 • stabilne zatrudnienie oparte o umowę o pracę;
 • pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • niezbędne narzędzia pracy;

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim;
 • list motywacyjny;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 24.05.2021 poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .