KOORDYNATOR – GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi - Koordynator Wieloosobowego stanowiska pracy ds. relacji z partnerami strategicznymi.

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Jerzy Karwelis

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

...........................................................................................................................................

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi - Koordynator Wieloosobowego stanowiska pracy ds. relacji z partnerami strategicznymi.


nr referencyjny KOM/KRPS/03/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 0,1 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Koordynowanie prac Wieloosobowego stanowiska pracy ds. relacji z partnerami strategicznymi.
 • Koordynowanie budowania strategii sprzedaży.
 • Koordynowanie realizacji zadań ofertowych w kanałach B2Ł, Ł2B, P+U.
 • Koordynowanie konsultowania strategii Centrum Łukasiewicz i Centrum Oceny Technologii w zakresie potrzeb
  i potencjału rynkowego w obszarach działania Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Nadzór nad rozwijaniem sieci kontaktów między Siecią Badawczą Łukasiewicz i biznesu oraz utrzymywanie relacji w celu wymiany informacji uwzględniających bieżące zapotrzebowanie na innowacyjne / technologiczne rozwiązania ze strony biznesu.
 • Budowanie świadomości i zaufania biznesu do świata nauki (sprawczości, celowości, dynamiki działania) oraz umożliwianie identyfikowania potencjału do współpracy.
 • Antycypowanie trendów technologicznych, rynkowych i kapitałowych.
 • Monitorowanie jakości obsługi klienta i współpracy z koordynatorami Grup Badawczych Łukasiewicza
  w tworzeniu i realizacji działań naprawczych.
 • Nadzór nad budowaniem oferty na podstawie informacji dostępnej w Instytucie.
 • Zarządzanie potencjałem klientów do komercjalizacji oraz ustalanie priorytetów.
 • Egzekucja i rozliczenie sprzedaży.

 

 Oczekiwania:

 •  Wykształcenie wyższe;
 • Min. 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z koordynowaniem / zarządzaniem sprzedażą;
 • Min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Ugruntowane doświadczenie sprzedażowe z wykorzystaniem w różnych kanałów sprzedaży;
 • Bardzo wysoko rozwinięte umiejętności nawiązywania, budowania i podtrzymywania relacji osobistych;
 • Silne nastawienie na realizację celów i wyniki sprzedaży;
 • Wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne;
 • Umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskursu;
 • Zainteresowanie i doskonała wiedza technologiczna na poziomie ogólnym
 • Ciekawość i chęć zdobywania nowych kompetencji;
 • Zdolność do analizy oraz synergii różnych i dużej ilości aspektów;
 • Duża dyspozycyjność i mobilność;
 • Angielski na poziomie C1/C2;

 

Oferujemy :

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim;
 • List motywacyjny m.in zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji;

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 02 kwietnia 2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.