GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROJEKTÓW

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. wsparcia projektów
nr referencyjny WP/PMO/02/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel stanowiska:  Zapewnienie sprawnego działania biura zarządzania projektami, wspieranie zespołów projektowych i ograniczanie ryzyk w trakcie planowania, wdrażania, a później kontrolowania przebiegu działań związanych z konkretnym projektem - z uwzględnieniem  potrzeb instytutu i specyfiki projektów.

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Planowanie, organizowanie i koordynowanie projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych w instytucie.
 • Definiowanie wymagań projektowych i planowanie harmonogramów zakresu prac z komórkami odpowiedzialnymi za realizację projektów.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji i przepływu informacji przy realizacji projektów.
 • Planowanie budżetu i zasobów niezbędnych do realizacji zadań w projektach.
 • Monitorowanie postępu prac, w tym realizacji budżetu projektów oraz weryfikowanie jakości dostarczanych zadań w projektach.
 • Prezentowanie wyników projektów oraz kontrolowanie stopnia zgodności uzyskanych wyników z założonymi celami.
 • Obsługa administracyjna projektów (umowy, rozliczenia, korespondencja, itp.).
 • Rozliczanie podwykonawców w projektach.
 • Prowadzenie dokumentacji portfela projektów oraz ich archiwizacja.
 • Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za realizację projektów.
 • Współpraca z Siecią Łukasiewicz dotycząca wypracowywania dobrych praktyk i rozwiązań
  w zakresie pozyskiwania projektów.
 • Prowadzenie procesów zakupowych związanych z realizacją projektów.
 • Wdrażanie narzędzi wspierających zarządzanie portfelem projektów oraz raportowanie.
 • Zaangażowanie w procesy poprawy metodyki realizacji projektów.
 • Dostarczanie cyklicznych raportów na potrzeby realizacji projektu oraz kadry zarządzającej instytutem.
 • Wdrażanie dobrych praktyk zarządzania projektami w instytucie.

 Oczekiwania:

 •  Wykształcenie wyższe (warunek konieczny) – preferowane kierunki: zarządzanie.
 • Atutem będę studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami.
 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu złożonymi projektami jako Project Manager lub PMO.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe w zarządzaniu złożonymi projektami finansowanymi ze środków unijnych.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach publicznych.
 • Praktycznej znajomości tradycyjnych metodyk zarządzania projektami Waterfall oraz Agile
  (Atutem będą uzyskane certyfikaty w tym zakresie).
 • Doskonałej znajomości MS Excel.
 • Znajomości narzędzi projektowych (tj. MS Project, JIRA, Confluence SharePoint).
 • Doświadczenia w wykorzystaniu technik monitorowania postępów (np. metoda wartości zarobionej - EV).
 • Znajomości metod szacowania pracochłonności.
 • Znajomość narzędzi do raportowania.
 • Wysoki poziom zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.
 • Nastawienie na współpracę i ciągłe doskonalenie.
 • Wysoki poziom umiejętności analitycznych oraz procesowego spojrzenia na zadania.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (C1).

 Oferujemy :

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej.
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego.
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii.
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników.
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy.
 • Opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim
 • List motywacyjny
 • Informacja o posiadanych certyfikatach PM

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 5 marca 2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

APLIKUJ

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .