Oferta pracy: Doradca ds. restrukturyzacji i kontrolingu wewnętrznego (Status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Doradca dyrektora ds. restrukturyzacji i kontrolingu wewnętrznego

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Elżbieta Suprun

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Doradca dyrektora ds. restrukturyzacji i kontrolingu wewnętrznego
nr referencyjny DI/RK/01/2021

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 1. Odpowiada za doradztwo oraz przeprowadzenie procesu restrukturyzacji instytutu w zakresie:
  • organizacji instytutu w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz optymalizacji procesów i procedur finansowo-księgowych,
  • analizy dokumentacji dot. mienia instytutu, które jest przedmiotem spraw sądowych,
  • dochodzenia należności i zobowiązań, w tym:
   • analizę umów z podwykonawcami i najemcami, sprawdzanie prawidłowości księgowania i rozliczenia zadłużeń,
   • analizę umów z działalności komercyjnej w zakresie ich stopnia realizacji i rozliczeń w podwykonawcami,
   • współpracę z komornikami i prawnikami w zakresie windykacji należności i zobowiązań instytutu.
  • analizy i planowania restrukturyzacji w zakresie przeglądów, opracowywania założeń, planów (w tym harmonogramów realizacji) ich bieżąca aktualizacja oraz kontrola realizacji zadań,
  • raportowania bieżących działań i postępów w realizacji planu restrukturyzacji,
  • udziału zakresie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
  • współpracę z audytorami i biegłymi rewidentami zewnętrznymi w zakresie koordynacji przebiegu audytów i realizacji zadań;
 1. Bieżące doradztwo w obszarze finansowo- księgowym w zakresie prawidłowego funkcjonowania Instytutu, w tym: analiza wewnętrznych dokumentów procedur i procesów oraz przedstawienie wniosków optymalizacyjnych;
 2. Odpowiada za kontrolę prawidłowej realizację procedur i przestrzegania regulaminów wewnętrznych,
 3. Odpowiada za rekomendowanie mechanizmów kontrolnych, zmian i usprawnień w procesach operacyjnych w celu zwiększenia poziomu kontroli i ograniczenia ryzyka;
 4. Odpowiada za opracowywanie, na podstawie przeprowadzonych kontroli, korekt skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych;

 

Oczekiwania:

 1.  Wymagane wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii
 2. Mile widziane studia podyplomowe uzupełniające wiedzę w zakresie: kontrolingu, zarządzania finansami przedsiębiorstwa i audytu i kontroli wewnętrznej;
 3. 10 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem obszarem finansowo- księgowym w instytucjach publicznych;
 4. 2 – letnie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji w instytucjach publicznych w zakresie: tworzenia, analizy, planowania, modyfikowania polityki restrukturyzacji oraz gospodarki finansowej dla jednostek publicznych;
 5. Wymagane doświadczenie w koordynacji   5 zewnętrznych audytów firmy;
 6. Nastawienia na rozwiązywanie problemów;
 7. Zdolność myślenia analitycznego;
 8. Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 9. Komunikatywność i nastawienie na współpracę;
 10. Terminowość i dokładność;
 11. Wysokie zaangażowanie;
 12. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;

 

Oferujemy :

 1. Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 2. Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 3. Samodzielne stanowisko pracy
 4. Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 5. Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 6. Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 7. Stabilne zatrudnienie;
 8. Umowę o pracę;
 9. Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV w języku polskim;
 2. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów formalnych;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 27 stycznia 2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .