GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI IT

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI IT

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. obsługi IT

Cel stanowiska: Zarządzanie infrastrukturą IT w instytucie.

nr referencyjny DAO/IT/12/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za tworzenie i realizowanie strategii IT dla instytutu.
 • Efektywne zarządzenie i bieżąca kontrola budżetu IT wraz z całym sprzętem IT w instytucie.
 • Wdrażanie rozwiązań sieci i bezpieczeństwa IT zgodnie z przyjętą strategią.
 • Odpowiedzialność za wdrażanie systemów IT, urządzeń i oprogramowania oraz ich późniejsze utrzymanie.
 • Odpowiedzialność za rozwój i utrzymywanie infrastruktury z wykorzystaniem praktyk i standardów rynkowych.
 • Administrowanie informatyczne i zarządzanie systemami infrastruktury informatycznej.
 • Monitorowanie i ograniczanie poziomu ryzyk.
 • Przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań dla sytuacji awaryjnych oraz tworzenie i aktualizowanie procedur awaryjnych;
 • Regularna analiza potrzeb organizacji oraz proponowanie usprawnień, w zakresie procesów i wykorzystywanych narzędzi.
 • Bieżące dostosowywanie stanu posiadania licencji do prognozowanych potrzeb instytutu.
 • Bieżące wsparcie wszystkich pracowników związane z potrzebami IT.
 • Wdrożenie technologii chmurowych.
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi, odpowiedzialność za umowy i ocenę poziomu usług.
 • Opracowanie procesów i procedur związanych z zarządzaniem obszarem IT.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze informatyki lub pokrewne (warunek konieczny).
 • Doświadczenie zawodowe min. 5 lat na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.
 • Praktyczna wiedza z zakresu wdrażania i zarzadzania bezpieczeństwem IT zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.
 • Doświadczenie w zakresie:
  • opracowywania budżetów oraz kontroli wykorzystania środków,
  • administrowania infrastrukturą i zasobami IT,
  • systemów operacyjnych Windows,
  • technologii i rozwiązań chmurowych (IaaS, PaaS, SaaS),
  • administrowania Office 365 (Teams, SharePoint, OneDrive, Exchange, Office Suite, etc.),
  • w instalacji oraz konfiguracji systemów backup.
 • Umiejętność współpracy i komunikacji.
 • Nastawienia na rozwiązywanie problemów .
 • Zdolność myślenia analitycznego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Miele widziana praktyczna znajomości metodyki ITIL.

 

 Oferujemy :

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej.
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego.
 • Samodzielne stanowisko pracy i możliwość kreowania polityki IT w instytucie.
 • Możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii.
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników.
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 15 stycznia 2021 roku, poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk 

APLIKUJ

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl .