Dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę sprzętu informatycznego, komputerowego i oprogramowania"

 

Do pobrania:

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz oferty z załącznikami

Rozdział III Formularz oferty z załącznikami doc

Rozdział IV Wzór umowy

 

Zmiana SIWZ i terminu składania ofert:

Zmiana ogłoszenia BZP 23.12

Zmiana SIWZ 23.12

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 23.12

Rozdział III Formularz oferty 23.12

Rozdział III Formularz oferty 23.12

 

Odpowiedź na pytanie 23.12

Odpowiedzi na pytania 28.12

 

Informacja z otwarcia ofert 30.12

Informacja o unieważnieniu postępowania