STARSZY SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I ROZWOJU

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I ROZWOJU

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. rekrutacji i rozwoju
nr referencyjny HR/SRR/12/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87


Przykładowy zakres obowiązków:

 • Samodzielne prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji;
 • Udział w budowaniu Employer Brandingu Instytutu;
 • Przeprowadzanie procesu onboardingu dla nowo zatrudnionych pracowników;
 • Koordynowanie procesu opisu stanowisk pracy, profili kompetencyjnych i późniejszej ich aktualizacji;
 • Organizacja procesu zarządzania przez cele;
 • Koordynowanie procesu projektowania ścieżek szkolenia i rozwoju pracowników;
 • Współudział w procesie komunikacji wewnętrznej;
 • Wsparcie procesów bieżącej obsługi kadrowo-płacowej pracowników;
 • Budowanie i rozwój narzędzi oraz procesów HR;
 • Współudział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i procedur HR;
 • Bieżące wsparcie pracowników oraz kadry kierowniczej w zakresie HR;
 • Przygotowanie analiz i raportów w zakresie HR;

 

 Oczekiwania

 • Wymagane wykształcenie wyższe (psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi lub zarzadzanie);
 • Atutem będą studia podyplomowe z zakresu: prawa pracy, rozwoju pracowników, HRBP;
 • Min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR  - w szczególności rekrutacji i rozwoju pracowników;
 • Mile widziana znajomość prawa pracy i  doświadczenie w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych;
 • Doświadczenie w obszarze samodzielnego prowadzenia rekrutacji i selekcji pracowników;
 • Znajomość nowoczesnych narządzi i rozwiązań HR - szczególnie w zakresie rekrutacji i selekcji, rozwoju pracowników oraz rynku pracy;
 • Mile widziana praktyczna wiedza z zakresu analityki HR;
 • Ciekawość i chęć uczenia się;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętności planowania i organizacji pracy
 • Umiejętności analityczne;
 • Terminowość i sumienność;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office - Excel, Power Point w stopniu zaawansowanym;
 • Mile widziana będzie umiejętność pracy w systemach kadrowo-płacowych - atutem będzie znajomość systemu ENOVA 365;

 

Oferujemy 

 • Pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej związanej z nowymi technologiami;
 • Możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • Pracę w naszym biurowcu w samym centrum Warszawy;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 23 grudnia 2020 roku poprzez przycisk

APLIKUJ

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl  lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl.