Oferta pracy: Specjalista ds. prowadzenia sekretariatu (Status: Zakończona)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko Specjalista ds. prowadzenia sekretariatu został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Marta Piątek-Gajos

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi sekretarskiej

nr referencyjny DI/SEK/10/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Obsługa kancelaryjna, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, prowadzenie rejestru korespondencji;
 • Organizacja kalendarza spotkań Dyrektora i zastępców dyrektora;
 • Współpraca i zespołami w układaniu kalendarza ważniejszych działań związanych z planowaniem i realizacją projektów oraz wydarzeń zewnętrznych;
 • Uczestnictwo w wybranych spotkaniach roboczych i syntetyczne ich dokumentowanie;
 • Gromadzenie i dystrybucja ważniejszych informacji wewnątrz Instytutu, utrzymywanie kontaktów zewnętrznych, redagowanie pism wychodzących;
 • Gromadzenie materiałów potrzebnych w pracy Dyrektora i zastępców dyrektora;
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Dyrektora i informowanie pracowników o wejściu w życie nowych zarządzeń i decyzji;
 • Prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Min. roczne doświadczenia zawodowe na podobnym stanowisku;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych lub samorządowych;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, Teams oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2).

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Pracę z otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;

Wymagane dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 23 października 2020 roku poprzez kliknięcie w przycisk

 

APLIKUJ

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl .