Oferta pracy: Starszy specjalista ds. badawczych (status: Zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Starszy specjalista ds. badawczych

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Agata Kozłowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

-----------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. badawczych

nr referencyjny ZAS/SSB/08/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • Predykcja pożądanych kierunków B+R;
 • Badanie innych Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz pod względem potencjału tworzenia określonych innowacji;
 • Porównywanie Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz liderami rynku międzynarodowego, wskazywanie najlepszych praktyk;
 • Analiza zachodzących zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych megatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę, naród i państwo;
 • Koordynowanie i realizowanie projektów naukowo-badawczych oraz badań.

 

 Oczekiwania

 • Wymagane wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych;
 • Atutem będzie wykształcenie wyższe w stopniu doktora w obszarze nauk społecznych;
 • Wymagane min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze badawczo-rozwojowym, atutem będzie udział w realizacji projektów badawczych;
 • Doświadczenie w komercjalizacji badań naukowych;
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi - dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu projektów aplikacyjnych/wdrożeń;
 • Doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w szczególności z sektorem prywatnym);
 • Doświadczenie w przygotowywaniu opinii/ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (poziom C1/C2);
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz SPSS;

 

Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Stabilne zatrudnienie;
 • Umowę o pracę;
 • Niezbędne narzędzia pracy;


Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny;
 • Lista naukowych projektów badawczych w których kandydat brał udział;
 • Mile widziane - Lista publikacji związana z doświadczeniem badawczym w obszarze zagadnień związanych z rozwojem naukowo-technologicznym;
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30 sierpnia 2020 roku na adres e-mail: rekrutacja@orgmasz.pl.

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.


Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl .