Zapytanie ofertowe – Dostawa  sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem -znak sprawy 02/08/2020/W PZP. (Status: zakończone)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zaprasza do składania ofert (znak sprawy 02/08/2020/W PZP) na dostawę  sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z poniższą specyfikacją.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego, komputerowego  i oprogramowania

 

Pełną treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia
Wykaz spełniania warunków udziału stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia
Termin składania ofert do 17.08.2020 r.  do godz. 14.00.
Osobą do kontaktu w zakresie treści przedmiotowego zamówienia (ogłoszenia) jest Pani Aleksandra Białorudzka.
Zapytania prosimy składać drogą mailową poprzez adres e-mail:  aleksandra.bialorudzka@orgmasz.pl


Załączniki do pobrania:

OPZ - załacznik nr 1 do ogłoszenia

ogłoszenie do zamówiena nr 02 08 2020 WPZP_- załącznik 1

formularz ofertowy -załącznik 2 do ogłoszenia

Wykaz dostaw - złącznik nr 3

 

Odpowiedzi na pytania przesłane przez Oferentów:

Pytania do zapytania ofertowego-12-13.08.2020

 

Protokół z wyboru wykonawcy:

Protokół z wyboru Wykonawcy