Oferta pracy: Lider obszaru – Kierownik Biura HR (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Lider obszaru – Kierownik Biura HR

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Anna Bawor-Skowron

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Biura HR
nr referencyjny HR/LO/07/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • realizacja polityki personalnej;
 • opracowanie i realizacja strategii personalnej w oparciu o przyjętą przez Dyrektora Instytutu politykę personalną;
 • wdrożenie kultury organizacyjnej Instytutu opartej o wartości oraz wspieranie integracji i prawidłowych relacji pracowniczych;
 • nadzór nad prawidłową komunikacją wewnętrzną w Instytucie;
 • zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji pracowników;
 • opracowanie i wdrożenie systemu okresowych ocen pracowników;
 • nadzór nas tworzeniem planów szkoleń i planów rozwoju zawodowego pracowników;
 • opracowanie i wdrożenie efektywnych systemów motywacyjnych oraz systemu wynagrodzeń;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw socjalnych;
 • opracowywanie wewnętrznych regulaminów i procedur w zakresie HR;
 • zarządzanie zespołem HR;

 

Oczekiwania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: psychologia, socjologia, zarządzanie;
 • Mile widziane studia podyplomowe w zakresie w prawa pracy oraz w zarządzania;
 • Mile widziane certyfikaty w zakresie badania predyspozycji kandydatów do pracy;
 • Minimum 5-letnie praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi i procesów HR w organizacjach, w tym w szczególności: opisów stanowisk, rekrutacji i selekcji, onboardingu, ocen pracowniczych, budowania efektywnych systemów wynagrodzeń (w tym wartościowanie pracy), rozwoju pracowników i ścieżek karier;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem HR;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska eksperckie i technologiczne;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń / warsztatów w zakresie kompetencji menedżerskich oraz efektywności zawodowej;
 • Praktyczna znajomość zarządzania projektami HR;
 • Doskonała wiedza w zakresie zarządzania obszarem HR, analityki HR oraz budowania kultur organizacyjnych opartych o wartości;
 • Doskonała znajomość przepisów prawa pracy oraz tworzenia wewnętrznych aktów prawnych w tym zakresie;
 • Wiedza w zakresie prawnego funkcjonowania instytutów badawczych;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Terminowość i dokładność;
 • Entuzjazm i zaangażowanie;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;

 

 Oferujemy 

 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Umowę o pracę.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 24 lipca 2020 roku, na adres e-mail rekrutacja@orgmasz.pl. W tytule wiadomości prosimy o podanie numeru referencyjnego.

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl lub na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl.