Oferta pracy: Starszy specjalista ds. administracyjnych (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Starszy specjalista ds. administracyjnych 

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Aleksandra Białorudzka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. administracyjnych
nr referencyjny DAO/ADM/06/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • gospodarowanie majątkiem Instytutu w zakresie środków trwałych oraz ruchomych składników majątku;
 • obsługa administracyjno-techniczna konferencji, seminariów i innych spotkań organizowanych w Instytucie;
 • wsparcie przy prowadzeniu postępowań związanych z dokonywaniem zakupów bez zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
 • organizacja i obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych w zakresie przelotów, zakwaterowania i ubezpieczeń;
 • prowadzenie rejestru wniosków oraz umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi;

 Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe magisterskie – pożądane na kierunku zarządzanie, administracja lub ekonomia;
 • 2 letnie doświadczenia zawodowe na podobnym stanowisku;
 • atutem będzie doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych lub samorządowych;
 • wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • terminowość i dokładność;
 • entuzjazm i zaangażowanie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;

Oferujemy 

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie;
 • umowę o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy;

 Wymagane dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 09 lipca 2020 roku.

Aby przesłać swoją aplikację prosimy kliknąć w przycisk aplikuj.

APLIKUJ 

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl.