Oferta Pracy: stanowisko ds. obsługi sekretariatu (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Marta Stanek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na

specjalistkę / specjalistę ds. obsługi sekretariatu
nr referencyjny OS/06/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

 • obsługa kancelaryjna, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, prowadzenie rejestru korespondencji;
 • organizacja kalendarza spotkań Dyrektora i zastępców dyrektora;
 • współpraca i zespołami w układaniu kalendarza ważniejszych działań związanych z planowaniem i realizacją projektów oraz wydarzeń zewnętrznych;
 • uczestnictwo w wybranych spotkaniach roboczych i syntetyczne ich dokumentowanie;
 • gromadzenie i dystrybucja ważniejszych informacji wewnątrz Instytutu, utrzymywanie kontaktów zewnętrznych, redagowanie pism wychodzących;
 • gromadzenie materiałów potrzebnych w pracy Dyrektora i zastępców dyrektora;
 • prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Dyrektora i informowanie pracowników o wejściu w życie nowych zarządzeń i decyzji;
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu.

Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • roczne doświadczenia zawodowe na podobnym stanowisku
 • atutem będzie doświadczenie w pracy w instytutach publicznych lub samorządowych;
 • wysokie umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • terminowość i dokładność;
 • entuzjazm i zaangażowanie;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;

 Oferujemy 

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • umowę o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy;

 Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl
do dnia 02 lipca 2020 roku.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@orgmasz.pl